Behandeling nota 'Rol van de Raad bij ruimtelijke ordeningsprocessen' door SGLA ingebracht in de commissievergadering ECO

8-9-2003

Inleiding

Blij met voorliggende stuk waarin vooral de rol van de raad verbeterd is. Het stuk is het resultaat van een bijzondere samenwerking en de nodige discussie tussen u als commissie, de griffie en het stadhuis over een onderwerp dat iedereen raakt als er iets in zijn omgeving verandert: inspraak, het recht om betrokken te worden bij besluiten die hem raken. Door de bank genomen kan de SGLA zich vinden in dit voorstel, maar hier en daar willen wij toch nog enige verduidelijking en aanpassing. Duidelijk komt in dit stuk de kaderstellende rol van de raad in de beginfase naar voren, langzaam overgaan in de meer controlerende rol. In openbare bekendmakingen zal dit ook duidelijk naar voren moeten komen.