Diversen

SGLA-inbreng in De Ronde op 18 december 2007 over het onderwerp 'Duurzame verbetering van participatie en inspraak'

SGLA-inbreng in De Ronde op 18 december 2007 over het onderwerp 'Duurzame verbetering van participatie en inspraak'

Geachte raadsleden,

Voor ons commentaar op de participatienota verwijs ik mede naar de opmerkingen van  mevrouw Norp.

Nog enkele aanvullende opmerkingen:

Notitie Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Notitie Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

N.a.v. Algemene Ledenvergadering SGLA op 13 maart 2006

Met het oog op het nieuwe raads- c.q. collegeprogramma is in overleg met onze leden besloten dat de SGLA de nieuwe gemeenteraad en de formateur van het nieuwe college door middel van een notitie verslag zal uitbrengen van de onderwerpen die tijdens de Algemene Ledenvergadering onder de noemer prioriteit en veel aandacht verdienend zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen.

SGLA-inbreng in De Ronde evaluatie De Raad

7 februari 2006

  1. Algemeen: Voor een zo breed mogelijk gedragen meningsvorming hebben wij ook onze leden geraadpleegd. Conclusie: het vergadersysteem vooralsnog continueren met de aantekening dat het voor enkele verbeteringen vatbaar is. Het evaluatietijdstip in acht genomen lijkt het ons, gezien de vele zware onderwerpen en de verkiezings- en begrotingsdruk een goede optie om een definitieve evaluatie op een later tijdstip te doen plaatsvinden.
  2. Korte opmerkingen per onderdeel: