Aan raadscommissie Sociaal-Maatschappelijke Ontwikkelingen

Vervolg

We spreken geen voorkeur uit voor één van de opties, maar voor de SGLA zijn een goede geografische spreiding, het zwembad als sociale functie in aandachtswijken, samenwerking regionaal (ook financieel) en voorkomen van onrust, doorslaggevend bij de verdere beoordeling in de besluitvorming.

We zouden ons kunnen voorstellen, dat u de keuze ook voorlegt aan de inwoners van Amersfoort, bijvoorbeeld via een kleine enquête via huis aan huisbladen en via de Amersfoortse website.

Met vriendelijke groet

 

Peter de Langen

Voorzitter Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

 

Roelie Norp

Vice-voorzitter Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)