In Memoriam Willem Hupkens van der Elst

In Memoriam Willem Hupkens van der Elst

Het doet ons verdriet u te moeten berichten dat één van de oprichters van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is overleden. Willem was voorzitter van 23 september 1995 tot 5 maart 2003.

Willem is overleden op zaterdag 21 november 2020. Hij is 86 jaar geworden.

In zijn functie als voorzitter van de SGLA heeft hij er mede voor geijverd om de relatie tussen burgers en politiek te verbeteren. Hij is degene geweest, die de samenwerking zocht,  vanuit het vertegenwoordigen van bewonersbelangen, met de gemeenteraad en het college. Hij ging de discussie graag en veelvuldig aan over een betere inspraak, door hem in het begin steevast medezeggenschap genoemd, wat in ieder geval inhield dat er meer en beter geluisterd moest worden naar de burger.

Hij gaf leiding aan de SGLA als het ging om  verbeteringen  aanbrengen in gemeentelijke plannen, desnoods tot aan de bestuursrechter, maar hij aarzelde ook niet om te zoeken naar oplossingen. Hij ging daarvoor niet alleen het gesprek aan met het gemeentebestuur maar initieerde dat zelfs.

Hij organiseerde conferenties met de gemeenteraad en probeerde bruggen te bouwen. Hij ging ook moeilijke gesprekken met bewonersgroepen, die het onderling niet altijd eens waren, niet uit de weg, want het streven naar er samen uit te komen, sprak voor hem vanzelf.

De SGLA heeft onder zijn voorzitterschap stellig bijgedragen aan de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort. Onder zijn voorzitterschap is de SGLA niet alleen maar een protestgroep of een bezwarenmachine geworden, maar juist een partner in het overleg met de Gemeente. In de tijd van het ontstaan van de SGLA ging het vooral om actiegroepen die geen enkel vertrouwen hadden in de gemeente. Willem Hupkens van der Elst probeerde duidelijk te maken, dat je het met elkaar oneens kon zijn, maar dat dit nog niet wilde zeggen dat de gemeente niet deugde.

Hij pleitte, meestal samen met Roelie Norp, in commissies en onderlinge contacten met raadsleden of politieke partijen ervoor om in een eerder stadium te komen met plannen, omdat er dan de meeste kans was, dat er nog iets te veranderen viel.

Hij propageerde bij groeperingen vooral om met de gemeente, dat wil zeggen het college en de raad, in gesprek te komen of te blijven. Hij legde voor bewoners of bewonersgroepen hiervoor contacten, besprak zaken met bewoners voor, maar ook met raadsleden als dat nodig was. Hij geloofde er heilig in dat je er met elkaar altijd uit moest kunnen komen.

Door zijn contacten met verschillende bewonersgroepen, kreeg Willem ook menig contact binnen het stadhuis. In het begin was de gemeente bijna 'blij' een aanspreekpunt te hebben om groepen te kunnen bereiken. De SGLA is daardoor een van de belangrijkste inspraakpartners voor de gemeenteraad geworden.

Het SGLA-bestuur verwierf onder zijn leiding het respect van partijen omdat eigen belang niet de drijfveer was. Willem probeerde onderscheid te maken tussen het  algemeen belang en het specifieke belang, van de diverse aangesloten groeperingen. Vanuit deze afweging droeg hij er zorg voor om de groeperingen niet voor de voeten te lopen. Zorgvuldigheid en herkenbaarheid in beleid en procedures stonden bij hem centraal.

Het resultaat is uiteraard niet alleen de verdienste van Willem Hupkens van der Elst, maar hij is wel degene die daaraan prominent leiding heeft gegeven op een redelijke en aangename manier.

In het najaar van dit jaar kon Willem nog meemaken dat de SGLA 25 jaar bestond. In het artikel daarover stond te lezen:

“In november 1993 heeft Willem Hupkens van der Elst, samen met anderen actief in verschillende bewonersorganisaties in zijn wijk,  het helemaal gehad met al die risicovolle ambities van Amersfoort.

“Jongens, wat er gebeurt in Amersfoort gaat ons allemaal aan, zegt o.a. Hupkens, het zijn zaken waar de hele stad mee te maken krijgt. Niet alleen een wijk of een dorpskern. We moeten als bewonersorganisaties samenwerken. Elkaar helpen. Elkaar informeren over wat we horen aan plannen. Kennis bundelen, ervaringen bundelen. Bovendien kunnen we door de gemeente dan ook niet meer tegen elkaar worden uitgespeeld.

Op 2 december 1993 presenteert zich in de Eenhoorn, bij een vergadering over het streekplan, voor het eerst de Samenwerkende Groeperingen Behoud Leefklimaat, SGBL. Willem Hupkens biedt een door Gerbert Rebel geschreven manifest aan: “Amersfoort vertilt zich weer”. Een duidelijke boodschap. De pijlen worden gericht op het provinciale streekplan dat Amersfoort niet klakkeloos zou  moeten overnemen. “Het kán en móét anders, de Amersfoorter is het beu om allerlei door hem niet gewenste projecten te moeten bekostigen. De Amersfoorter wil niet dat het woon- en leefklimaat nog verder verslechtert.” Het manifest eindigt positief: Amersfoort, een betere toekomst waardig ….!”

Dat was het begin van de samenwerkende bewonersorganisaties in Amersfoort. Op 23 september 1995 werd de SGLA opgericht en Willem werd daarvan voorzitter. Bij zijn afscheid in 2003 werd hij benoemd als erelid van de SGLA. 

(Bron: https://www.destadsbron.nl/nl/SGLA_25_jaar)

We zullen Willem missen.

Namens het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Peter de Langen (voorzitter)