VISIE op het STADSHART

Bijdrage SGLA

Betreft: Visie op het Stadshart

Ronde: d.d. 4 april 2017

Geachte Raadsleden,

Op 22-11-2016 stuurden wij u een notitie met onze aantekeningen over de toen voorliggende Visie Stadshart. Wij zagen positieve en zorgelijke ontwikkelingen. Wij spraken ook van oude wijn in nieuwe zakken.

Het nu voorliggende document ziet er in vorm beter uit, bijna “iconisch” , maar wij constateren dat aan de inhoud niet zoveel veranderd is. Onze opmerkingen van de vorige keer blijven dus ook staan. Voor de goede orde zenden wij u ons document van 2016 nog een keer mee.

Wij willen op basis van de inhoud nog een aantal opmerkingen toevoegen. Sommige passages in de Visie maken ons bezorgd:

Blz. 13  onder 3.3. SWOT-analyse, bovenin het kader staat: "Historische binnenstad in combinatie met mooie  nieuwe architectuur".

en

Blz. 14  onderaan: "Waar de identiteit van de historische binnenstad wordt bepaald door de eeuwenoude bebouwingsstructuur en de veelheid van monumenten, is het karakteristieke industriële erfgoed juist een belangrijke smaakmaker voor nieuwe ontwikkelingen". In het uitvoeringsschema wordt dit bij punt 3 als “iconisch” omschreven

  • Wij zijn bezorgd dat dit soort nieuwe ontwikkelingen het karakteristieke erfgoed zullen overschaduwen, wanneer ze niet heel zorgvuldig worden ingepast.

Een ander punt

Blz. 17 - 18  "Wij willen meer groene plekken als afwisseling met de dynamiek van de stad. Daarvoor maken we plekken voor rust, zien en gezien worden, waar bezoekers kunnen zitten zonder de verplichting tot het nemen  van een consumptie. Even verderop staat: "We willen water en groen van het Zocherpantsoen benutten om hier een geheel nieuwe aantrekkelijke, levendige publieke ruimte te laten ontstaan met een typisch Amersfoorts karakter".

  • Terwijl het plantsoen op dit moment nu precies zo'n rustige groene plek is, van, ook nog eens, grote historische groene allure. Overbodig én zonde om daar iets aan te veranderen.

De steeds terugkerende roep om een verbinding van de binnenstad naar het Eemplein is volgens ons echt een bij voorbaat verloren strijd. Nu wordt in dat kader voorgesteld om terrassen op de Havik en het Spui te plaatsen. In het verleden moest de prachtige bloemenmarkt weg op het Havik, omdat de hulpdiensten er niet door konden. Kunnen die dat met de geplande terrassen wel? Wij vragen ons ook af of het karakter van Havik en Spui juist niet moet worden gerespecteerd zoals het nu is.

  • Kunstmatige routes willen realiseren naar stadsdelen die geen relatie met elkaar hebben, lijkt ons een overbodige investering. Houdt de historische binnenstad de parel die het nu is en maak van de Eemhaven een aantrekkelijk gebied zonder zgn. iconische architectuur (volgens ons vooral een ander woord voor hoogbouw!) en sluit aan op het bestaande industrieel erfgoed.

In onze bijdrage vanavond willen wij nog ingaan op de samenwerking in de stad om de Visie Stadshart uit te werken.