Verkeer

Inspreken SGLA onderwerp Verkeer, 30 oktober 2007 bij de begrotingsbehandeling, programma Economie en Bereikbaarheid

Inspreken SGLA onderwerp Verkeer, 30 oktober 2007 bij de begrotingsbehandeling, programma Economie en Bereikbaarheid

 

Geachte raadsleden,

 

We willen deze keer slechts één specifiek onderwerp onder uw aandacht brengen met het verzoek hierover na te denken en het te laten onderzoeken. Het gaat over:

 

"Een alternatief voor het weer in twee richtingen openstellen van de Van Asch van Wijckstraat/Stationstraat"

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven, te werken aan plannen voor het weer in twee richtingen openstellen van de Van Asch van Wijckstraat/Stationstraat. Motief zou zijn, het beter bereikbaar maken van het station en vergroten van de verkeers­veiligheid op de kruising met de Vlasakkerweg. Een bijkomend argument zou zijn, het ontlasten van de kruising Van Asch Wijckstraat­/Stadsring en van de Stadsring tot aan de Utrechtseweg.

 

De SGLA meent, dat er een betere oplossing is. Deze houdt in dat je vanuit de Amsterdamse­weg na de tunnel onder het spoor bij het stadhuis rechtsaf gaat, maar dan door de Troostwijk­straat (dat is rechts van het politiebureau) naar het Smallepad. Dan via het Smallepad en de Kersenbaan naar de Utrechtse­weg. Daar kan je dan kiezen tussen verder de Kersenbaan volgen of de Utrechtsweg opgaan. Vanaf het Smallepad kan je via de Wijersstraat naar het station komen. Dit is overigens nu ook al mogelijk, maar wordt weinig gebruikt.

 

001

 

Van Amsterdamseweg naar

Utrechtseweg/Kersenbaan

002

 

Van Amsterdamseweg naar Station

 

Hiermee wordt het volgende bereikt:

  • Er gaan zoveel mogelijk auto's direct na de tunnel van de Stadsring af.

  • Er treedt een ontlasting op van het verkeer door de Nederberg incl. de Vlasakkerweg.

  • De linksafbeweging van de Vlasakkerweg naar het station, die vaak tot verkeerde manoeuvres op de Stationstraat leidt, wordt vervangen door een rechtsafbeweging vanuit de Wijerstraat, een afslag die wel goed gemaakt wordt.

  • De belangrijke voetgangers- en fietsroute naar het Soesterkwartier door de Brouwerstunnel in het alternatief ongelijkvloers wordt gekruist.

  • Verkeer wordt verplaatst van de drukke Utrechtseweg door de Nederberg naar een route waar geen mens woont.

  • Er is geen toename van verkeer voor het station langs dat daar helemaal niet moet zijn en dat het Stationsplein in feite slechter bereikbaar en onveiliger zou maken voor bus- en treinreizigers.

  • Er gaat geen extra verkeer over de Kon. Wilhelminalaan/Emmalaan en de BWlaan.

  • Het is niet nodig de hele Van Asch van Wijckstraat/Stationstraat en het halve Stationsplein, met de daar speciaal aangelegde versterkte betonnen busbanen, ingrijpend te reconstrueren. Er hoeft alleen een klein stukje Troostwijkstraat anders ingericht te worden en de bewegwijzering moet worden aangepast.

We bieden u deze inspraakreactie voorzien van kaartjes graag aan. Het is een idee waarvan wij denken dat het een alternatief kan zijn. We vragen u daarom dit te onderzoeken.