Puntenburg

Ondergronds afval Puntenburg, 30 mei 2006

In het Coördinatieplan was/is opgenomen dat het afval vanwege de hoge dichtheid in bebouwing ondergronds moet worden verzameld. Aan die voorwaarde schijnt geen gevolg meer gegeven te hoeven worden. Niet omdat er niet meer in hoge dichtheid wordt gebouwd, maar simpel, omdat deze voorwaarde c.q. deze consequentie van bouwen in hoge dichtheid niet in de exploitatie was opgenomen (dus tegen alle afspraken in).

In het gebied ten noorden van de Groningerstraat en in de Laak is nog wel ondergrondse afvalopslag gerealiseerd. Het argument dat daar al afspraken over gemaakt waren, snijdt ons inziens geen hout. Voor dit gedeelte van Puntenburg  zijn ook afspraken gemaakt. Tegen het laten vervallen van ondergrondse afvalinzameling is dan ook bezwaar gemaakt. Er is namelijk niet alleen nog steeds sprake van bouwen in hoge dichtheid, maar ook van meer grondgebonden woningen. Dat laatste betekent bij het laten vervallen van ondergrondse opslag, wekelijks een batterij kliko’s aan de straat. Welke straat, hoe en waar is vervolgens de vraag.

 

Eerder heeft u als raad de nieuwe stedelijke opzet vastgesteld. Meer grondgebonden woningen met eigen binnen terreinen om te parkeren en afval te verzamelen en enkele smalle (doodlopende) woonstraatjes. Er wordt druk gewerkt om deze structuur verder uit te werken. Wij hebben onlangs de eerste schets impressies gezien en zijn zondermeer aangenaam verrast. Het is niet bij woorden gebleven, maar er komen ook daadwerkelijk veel en gevarieerde grondgebonden woningen. Zoals het er nu uitziet, is er werkelijk aansluiting gezocht bij de bebouwing van het Soesterkwartier. Uiteraard kwam bij het bekijken van deze schetsontwerpen de vraag waar het afval ingezameld werd. Getoond werd, waar dat op eigen terrein is gepland. Aansluitend daarop kwam de vraag waar de kliko’s aan de weg konden worden gezet. Snel werd duidelijk dat dit een probleem is, zeg maar gerust; een groot probleem. Zoveel openbare straat is er niet en al helemaal niet als het om geschiktheid gaat. Het is niet alleen de vraag of er wel voldaan kan worden aan wettelijke gestelde eisen, maar vooral wat al deze kliko’s wekelijks betekenen voor de kwaliteit van en de veiligheid in de woonomgeving.

 

Wij hebben nog even gedacht, dat er wellicht op eigen terrein nog wel het een en ander mogelijk was, maar hebben daar, gezien het beleid van Rova, mede in relatie tot de bebouwingsdichtheid (draaicirkel, achteruitsteken, enz.) een hard hoofd in. Wij vragen u daarom heel dringend, om ondergronds afval inzamelen alsnog mogelijk te maken en alsnog, nu het nog kan, toe te besluiten. Wij zijn gaarne bereid aan de hand van de al eerder door de raad vastgestelde stedenbouwkundige indeling  dit probleem verder te verduidelijken.

 

Wij hopen iets van u te horen.