PARTICIPATIEGROEP KEERKRING 5 INTRODUCTIE

Amersfoort, 20 mei 2014

 

 

 

Gemeente Amersfoort

t.a.v.     College van B&W

                Leden van de gemeenteraad

 

 

Betreft: Keerkring 5

 

 

Geachte leden van het College van B&W,

Geachte Raadsleden,

 

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van het bestaan van de Participatiegroep Keerkring 5, die tot doel heeft te helpen een invulling te geven aan de Keerkring 5, die voor alle partijen wenselijk dan wel acceptabel is. Dit betreft de stad, de omgeving en de grondeigenaar.

 

De Participatiegroep Keerkring 5 is ontstaan nadat de insprekers tijdens de ronde over de ‘Startnotitie en stedenbouwkundig kader bestemmingsplan Keerkring 5’ elkaar hebben gevonden. Na een bijeenkomst op 15 mei j.l. hebben wij besloten om gezamenlijk verder te gaan als Participatiegroep Keerkring 5. Inmiddels zijn ook contacten gelegd, voor deelname in de Participatiegroep Keerkring 5, met het bestuur van de Kopers-Bewonersvereniging Koppel-Karmijn en bewoners van het Chirurgijnsgilde.

 

Concreet betekent dit dat de Participatiegroep Keerkring 5 bestaat uit of contact heeft met:

 • Bestuur Meridiaan College

 • Bestuur Meerwegen scholengroep

 • Chirurgijnsgilde

 • Dierenriem

 • Hooglandseweg-Zuid

 • Keerkring

 • Maetsuykerstraat

 • Sextant

 • SGLA

 • Steenbok

 • Stuyvesantstraat

 • Tweelingen

En de lijst breidt zich nog uit.

 

Wij van de Participatiegroep Keerkring 5 vinden ook dat iets moet gebeuren om de huidige verkrotting tegen te gaan. Wij handhaven onze geuite bezwaren en ons doel is om te helpen een invulling te geven aan de Keerkring 5 die voor iedereen wenselijk dan wel acceptabel is.

 

Dit willen wij op twee manieren vorm geven:

 

1. Allereerst spreken wij hierbij onze intentie van steun uit voor de plannen die de besturen van het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep voor de Keerkring 5 hebben gepresenteerd tijdens de Ronde over de “Startnotitie en stedenbouwkundig kader bestemmingsplan Keerkring 5”.

 

2. Daarnaast gaan wij als Participatiegroep Keerkring 5 ons beraden op alternatieven en kaders die voor de buurt een acceptabele invulling zijn. In het besluitvormingsproces daarnaar toe willen wij als participatiegroep, samen met de gemeente en de eigenaar, als gelijkwaardige partij worden behandeld. Wij worden graag uitgenodigd om gezamenlijk dit proces uit te werken.

 

Door deze aanpak kunnen wij, als participatiegroep, een positieve bijdrage leveren aan de invulling voor de Keerkring 5, waar een breed draagvlak voor is en dat vervolgens ook snel gerealiseerd kan worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Vertegenwoordiger Bestuur Meridiaan College:

 

Vertegenwoordiger Bestuur Meerwegen scholengroep:

 

Bewoner Chirurgijnsgilde:

 

Vertegenwoordiger Hooglandseweg-Zuid:

 

Vertegenwoordiger Maetsuykerstraat / Stuyvesantstraat:

 

Peter de Langen, voorzitter SGLA:

 

 

Participatiegroep Keerkring 5

p/a Hooglandseweg-Zuid 15

3813 TC   Amersfoort

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.