Bezwaar maken tegen een besluit van het College van B & W.

Hier kunt u lezen hoe u te werk kunt gaan wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit van het College van B & W. 

Ook de volgende documenten kunnen van nut zijn:

1. Inspraakverordening gemeente Amersfoort 2009,

2. Vernieuwde werkwijze voor de inspraak,

3. De rol van de raad in RO-procedures

4. Aanvullende afspraken rol van de raad in het kader van de WABO (wet omgevingsrecht)

5. Hoe wordt de inspraak gefaciliteerd voor belangenorganisaties?

6. Procedure bestemmingsplannen

De herziening van de inspraak en participatie is in april 2009 afgerond. De stukken vindt u hier. Heeft u vragen over de inspraak of de procedures? U kunt ze via het contactformulier op deze site stellen aan de SGLA. De verschillende vormen van inspraak en hoe u kunt meepraten met de Raad vindt u hier.