Diversen

WOB Verzoek Verkeersmodellen Westelijke Ontsluiting

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

 

¿¿

                                                                                                                                                                                       E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                                                                                                                                                                    Website: www.sgla.nl

 

Correspondentie adres:

Drapiersgilde 119

3813 GV Amersfoort

 

 

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Amersfoort

Stadhuisplein 1

3811 LM Amersfoort

 

 

Betreft: WOB Verzoek Verkeersmodellen Westelijke Ontsluiting

 

 

Amersfoort, 20 februari 2015

 

 

Geacht College,

 

De Wet Openbaarheid van Bestuur (nader te noemen WOB) geeft in artikel 2 het volgende aan:

 

Artikel 2

  • 1.Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.
  • 2.Het bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie die het overeenkomstig deze wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is.

 

Wij constateren dat met betrekking tot de besluitvorming rond de Westelijke Ontsluiting essentiële informatie ons wordt onthouden, waardoor wij niet in staat zijn de wel verstrekte informatie te toetsen. Wij doelen hierbij specifiek op berekeningen van het nieuwe verkeersmodel 2014. Er worden in het concept- ontwerpbestemmingsplan op blz. 14, 15 slechts enkele tabellen beschreven zonder nadere onderbouwing en zonder vergelijking met eerdere modellen en varianten. Bij de bijlagen op de website als onderbouwing van het concept ontwerpbestemmingsplan ontbreken verkeersrapporten. In het concept ontwerpbestemmingsplan ontbreekt de input van het verkeersmodel 2014.

 

Wij verzoeken u ter voorbereiding op onze reactie in het kader van het vooroverleg artikel 3.1 .1. Bro én in het kader van de WOB, onder verwijzing van artikel 6.1 van de WOB, ons zo spoedig mogelijk, maar voor 10 maart 2015, onderstaande informatie, bij voorkeur digitaal, toe te zenden:

  1. Een volledige varianten vergelijking van de varianten 0, 2 ook wel de 0+ (de bewonersvariant), 7, 7a en 7b, op basis van een uitwerking van het verkeersmodel 2014 én een vergelijking met het model 2011 zodanig dat een vergelijking van de cijfers mogelijk is, (conform de rapportage die is opgenomen bij raadsbesluit van 9 juli 2013)

  2. De input die voor het verkeersmodel 2014 is gebruikt;

  3. Een vergelijking van de input m.b.t. het verkeersmodel 2011 en het verkeersmodel 2014

  

Indien u kosten voor kopieën en dergelijke in rekening wilt brengen verzoeken wij u dit ons vooraf mee te delen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Met vriendelijke groet

 

Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

 

Mede namens Buurtcomité Beroemde Vrouwen

Mede namens Stichting Woonklimaat Berg

Mede namens Milieudefensie Amersfoort

 

 

 

Peter de Langen,

Voorzitter SGLA