SGLA kiest Peter de Langen als nieuwe voorzitter,5 maart 2003

PERSBERICHT 5 maart 2003

SGLA kiest Peter de Langen als nieuwe voorzitter

In de algemene ledenvergadering van 5 maart is Peter de Langen als nieuwe voorzitter van het SGLA gekozen. Hij volgt de heer Willem Hupkens van der Elst op, die zich na negen jaar niet meer herkiesbaar stelde. De heer Hupkens van der Elst is een van de oprichters van de SGLA, een organisatie die zich inzet voor het ondersteunen van groeperingen bij problemen met of wensen ten aanzien van de leefbaarheid in hun wijk of buurt. Daarnaast houdt de SGLA zich bezig met het becommentariƫren van gemeentelijk beleid dat van belang is voor de leefbaarheid van Amersfoort. De heer Hupkens van der Elst heeft zich daarbij vooral bezig gehouden met het verbeteren van de inspraak en communicatie van de Raad en het College van B&W met de bewoners van Amersfoort.

De nieuwe voorzitter, Peter de Langen, is 12 jaar lang gemeenteraadslid geweest voor D66. Hij zal samen met het bestuur van de SGLA zich de komende tijd richten op een aantal speerpunten, die door de algemene ledenvergadering van 5 maart zijn vastgesteld. Dit zijn:

 1. Ondersteuning aangesloten groeperingen
 2. De groen Blauwe Structuur, waaronder Park Randenbroek, het Beekdal
 3. Dualisme, samenwerking Bewonersorganisaties en de Gemeenteraad en het verbeteren van inspraak
 4. Volgen van de vastgestelde plannen voor Vathorst, A1
 5. Volgen van de uitwerking van de plannen voor CSG
 6. Streekplan Provincie Utrecht
 7. Kritisch kijken naar eventuele plannen voor inbreiding en verdichting
 8. Het volgen van plannen rond de baggerberging, Vathorst West
 9. HOV Noord
 10. Verkeer
 11. Wijkbeheer
 12. Bestemmingsplannen
 13. Birkhoven Bokkeduinen, Birkhoven Noord

Het bestuur van de SGLA bestaat verder uit

Roelie Norp, vice voorzitter

Ria Pasman, secretaris

Geurt Hilhorst, penningmeester