Groen/blauwe Structuur

inbreng van de SGLA in de cie. Economische Zaken van 15 maart 2004, over het onderwerp Groenblauwe Structuur

Hieronder de inbreng van de SGLA in de cie. Economische Zaken van 15 maart 2004, over het onderwerp Groenblauwe Structuur

De brief die het College heef gestuurd inzake Rood voor Groen in de Groenblauwe Structuur is een doorbraak in de discussie. Voor het eerst wordt aangegeven dat de GBS niet persé in de groene gebieden zelf hoeft te worden gefinancierd. Dat is winst waarvoor de SGLA waardering wil uitspreken. Hiermee is een opening gegeven om groengebieden vrij te houden van bebouwing ten behoeve van de financiering. Daarnaast wordt in de brief duidelijk aangegeven om bij het nadere onderzoek naar alternatieve rood locaties ook (interactieve) inspraak te organiseren. De brief is open en toont respect voor de mogelijkheid van kaderstelling door de raad en spreekt over interactieve besluitvorming.

Wel is nog steeds de Elizabethlocatie een punt van zorg. De financiering moet daarbij nog geheel door de drie locaties worden opgebracht. De SGLA pleit er voor om de mogelijkheid nu opent te houden om ook hiervoor alternatieve financiering te vinden.

In feite is de GBS nu in een aantal stukken geknipt:

1. Vathorst Noord, nader uitwerken via kaderstelling door de raad.
2. Ziekenhuislocaties, met optimalisatie Lichtenberg en Maatweg, en een zo groen mogelijke Elizabethlocatie, waarbij wel de locaties   gezamenlijk budgettair neutraal moeten worden. Hier schuilt voor ons dan wel het gevaar.
3. Verder prioriteit en aandacht voor Birkhoven Bokkeduinen en Park Randenbroek. We vragen hierbij nog wel om duidelijkheid over de reeds lang aangekondigde overdracht van dit gebied naar natuur organisaties.
4. Overige locaties op termijn, met daarbij duidelijk de uitspraak dat in deze gebieden geen rood voor groen aan de orde is.
5. Aparte uitwerking van de rood voor groen gedachte, met de mogelijkheid om aparte rode locaties buiten de kwetsbare groengebieden   te krijgen, die de opbrengst moeten genereren.

We denken dat het goed is om de op deze manier nu verder te gaan, zodat de GBS verder uitgewerkt kan worden en als beleidsvisie ook kan dienen om subsidies e.d. aan te vragen. Veilig stellen van groen moet nadrukkelijk het uitgangspunt zijn. We vragen daarom nogmaals om met burgers en gemeente een groenconvenant aan te gaan. We verwijzen daarbij ook naar al onze eerdere reacties SGLA. De kaderstelling per gebied biedt mogelijkheden voor garanties dat groen echt het uitgangspunt moet zijn en blijven. Van de Raad vragen we wel om ook de Elizabethlocatie in het onderzoek Rood voor Groen conform de brief van het College te betrekken.